De Hämmerle Herbert wacht uss de Narkos uff. Ä jungi Krankeschwester hockt an sinnem Bett. Er schaut sie an un sait: „Sie sähne super uss!“ Dann schloft er sofort widder ii.

Ä paar Minute später wacht er widder uff, sie hockt immer noch do.  Er schaut sie widder an un sait: „Sie sähne nit schlecht uss!“

Sie lacht un sait: „Also, Herr Hämmerle! Zerschd sieh ich „super“ uss un dann nur noch „nit schlecht“. Was soll denn des?“ De Herbert sait: „Ich glaub, d’Narkos lasst noch!“